AHCL

Amsterdam Honours College of Law

Het Amsterdam Honours College of Law ("AHCL") is het Honoursprogramma van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, dat onder leiding staat van Directeur mr. dr. Tamar M. de Waal. Het AHCL is er voor de student die op zoek is naar uitdaging, verdieping en verbreding van zijn of haar studie.
Toelating

Ieder academisch jaar worden bij aanvang van het tweede semester de beste 40 eerstejaars studenten toegelaten tot het AHCL. Geselecteerd wordt uit zowel de studie Rechtsgeleerdheid als uit de studie Fiscaal Recht. Uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met het AHCL vindt plaats op basis van het cijfergemiddelde; vereist is minimaal een 7.5, echter leert de ervaring dat men gemiddeld een 8.0 of hoger dient te staan om te worden uitgenodigd. Wie toetreedt tot het AHCL beschikt derhalve over doorzettingsvermogen en uitstekende cijfers.


Onderwijs

De Honoursstudent volgt de vakken uit het reguliere bachelorcurriculum in Honourswerkgroepen. Deze werkgroepen bestaan enkel uit studenten van het AHCL. Doordat de studenten elkaar kennen ontstaat er een hechte en bovenal veilige omgeving waar iedere opvatting kan worden gedeeld, en waar discussies niet uit de weg worden gegaan.

Academic Excellence Track

Honoursvakken

De Honoursstudent krijgt de gelegenheid om Interdisciplinaire Honoursmodules te volgen via het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de Universiteit van Amsterdam, het Amsterdam University College en de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast dat kennis wordt gemaakt met Honoursstudenten van ander faculteiten doet de Honoursstudent kennis op over onderwerpen die de rechtenstudie geheel vreemd zijn. Het aanbod is groot, divers, en altijd uitdagend.

Vanuit de eigen faculteit volgt de Honoursstudent het fameuze vak Retorica, ratio en recht onder begeleiding van prof. dr. mr. Jonathan E. Soeharno. De logische vaardigheden worden hier geslepen en de student leert daarnaast e.g. het schrijven van een pleitnota, het houden van een redevoering en juridisch betoog.


Masterclasses

Door het gehele collegejaar heen volgen de honoursstudenten masterclasses. Doel van de masterclasses is verdieping en verbreding, zowel van de studie als de interesses van de student. Met ingang van het studiejaar 2022-2023 is de opzet van de masterclasses binnen de Academic Excellence Track van het honoursprogramma aangepast. De vier masterclasses per academisch jaar krijgen een overkoepelend thema en worden verzorgd worden door academici, (praktijk)juristen, politici, experts en/of anderszins betrokkenen. Het overkoepelende thema van het studiejaar 2022-2023 is ‘Klimaat en recht’.


Retraite

In het eerste semester van het tweede studiejaar gaan de tweedejaars Phaedreanen op retraite naar een externe locatie in binnen- of buitenland. Centraal tijdens deze retraite staan zelfreflectie, interpersoonlijke vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Maar de retraite ziet niet alleen op het individu. De groep Phaedreanen leert elkaar nog beter kennen buiten studie, borrels en andere evenementen om.


Amsterdam Law Trials

De Amsterdam Law Trials is een Honours Moot Court Competitie tussen de Honoursstudenten van het Amsterdam Honours College of Law, Utrecht Law College, PPLE College, Amsterdam University College en het VU Honours Programma. Teams van drie tot vier studenten strijden - onder begeleiding van juristen uit de top van de rechtspraktijk - om de titel van beste advocatenteam, beste spreker of beste rechter.


Phaedrus Symposium

Ieder jaar organiseert Phaedrus in samenwerking met het AHCL voor alle studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en van PPLE een groot symposium over een actueel maatschappelijk thema op wetenschappelijk niveau. Tijdens het academische congres komen 3 á 4 vooraanstaande sprekers uit de juridische praktijk en wetenschap aan het woord. De studenten leren standpunten in te nemen, te verdedigen en te evalueren in debatten over academische en rechtswetenschappelijk vraagstukken en maken kennis met wetenschappelijke onderzoeksmethoden.


Onze sponsoren