Over Phaedrus

Vereniging

De Juridische Honoursvereniging Phaedrus ("J.H.V. Phaedrus") is sinds haar oprichting in 2015 dé studievereniging van de honoursstudenten van het Amsterdam Honours College of Law ("AHCL"), het Honours College van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Phaedrus stelt zich ten doel om bij te dragen aan academische verdieping, verbreding en uitdaging, alsmede de persoonlijke ontwikkeling van de leden. De Vereniging helpt studenten het meeste uit hun studie te halen en daarnaast is het een sociaal platform voor gemotiveerde en intelligente studenten. Daarbij vervullen de volgende kernwaarden een centrale rol:


Zelfontplooiing                     Diversiteit                     Verantwoordelijkheid


Phaedrus is onlosmakelijk verbonden met het AHCL. De Vereniging heeft de verantwoordelijkheid over de organisatie van een substantieel deel van de essentiële onderdelen van hetgeen het AHCL onderscheidt van de reguliere bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, bijvoorbeeld de Amsterdam Law Trials en een retraite.

Voorts is Phaedrus de plek waar leden zich voor elkaar inzetten door middel van commissies die verschillende sociale en/of culturele activiteiten organiseren. Zo wordt niet alleen de band van iedere Honourslichting onderling, maar ook de band verticaal - tussen de verschillende lichtingen - versterkt.


Leden

Jaarlijks treden veertig eerstejaarsstudenten op volgorde van cijfergemiddelde toe tot het AHCL. 

Iedere student die toetreedt tot het AHCL verwerft het lidmaatschap van Phaedrus. Derhalve is iedere Honoursstudent Phaedreaan en iedere Phaedreaan Honoursstudent.

Toetreding tot het AHCL houdt in dat de student naast het reguliere bachelorcurriculum een divers extracurriculair programma ter verdieping én verbreding van zijn of haar studie volgt. De student volgt alle vakken gedurende de Honoursbachelor Rechtsgeleerdheid in speciale Honourswerkgroepen.

Naast de actieve leden heeft Phaedrus een betrokken alumnibestand, bestaande uit oud-leden werkzaam in onder meer de advocatuur, de rechterlijke macht, de wetenschap, de politiek en het bedrijfsleven.

Onze sponsoren