Nieuws

ALV 1 november: Beleidsplannen Bestuur VII

ALV 1 november: Beleidsplannen Bestuur VII

De eerste van de ALV was een feit en met een bomvolle agenda!

Zoals gebruikelijk startte de ALV met een toelichting van het nieuwe bestuur over het verloop van zaken gedurende de zomer. Secretaris Janne Jet Rademaker vertelde dat, daar de retraite naar voren is geschoven, het Bestuur de eerste maanden ontzettend druk is geweest met het tot stand komen van het een en ander. De retraite is dit jaar in Zuid-Limburg gehouden is en het was een groot succes. Na de retraite is het Bestuur naast het organiseren van de gebruikelijke activiteiten, zoals de masterclasses en kantoorbezoeken, aan de slag gegaan met de commissies voor dit verenigingsjaar en het ontwikkelen van een nieuwe website. Er zijn dit verenigingsjaar vijf commissies , de Activiteitencommissie ("AcCo"), de Symposiumcommissie ("SympoCie"), de Grafische commissie ("GrafiCo"), de Alumnicommissie ("AlCo") en de Lustrumcommissie ("LuCo"). De LuCo spant zich dit jaar flink in, het Lustrumjaar was alweer bijna twee jaar geleden, festiviteiten konden destijds helaas geen doorgang vinden.

De Commissaris Extern, Jules Pellegrom, gaf aan dat de samenwerkingen met kantoren zijn gehandhaafd en zijn er ook een aantal nieuwe kantoren (o.a. Baker McKenzie en AKD) die een samenwerking aan wilden gaan. De acquisitie is dit jaar dus bijzonder succesvol verlopen. 

Destiny Ebinum, onze Penningmeester, vertelt dat Phaedrus dit jaar voldoende geld op de rekening heeft om al zijn activiteiten te kunnen bekostigen en er blijft aan het einde van het jaar voldoende geld over. Dit komt door de succesvolle acquisitie en het gebrek aan activiteiten in de coronajaren. Er is daarom ruimte om in de vereniging te investeren, daarbij zijn de uitgangspunten: het organiseren van extra activiteiten om de coronatijd in te halen, het neerzetten van twee grote evenementen, het Ie Lustrum en een Symposium, en het ontwikkelen van een nieuwe website.

De Voorzitter van Bestuur VII, Frank Goossens, is verder verheugd om mee te delen dat de opzet die het vorige bestuur had gemaakt met betrekking tot het diversiteitsbeleid van Phaedrus dit jaar is gefinaliseerd. Het diversiteitsbeleid is in samenwerking met de Commissie voor gelijkheid, diversiteit en inclusie opgesteld (CEDI). Ook is Phaedrus een samenwerking aangegaan met Bridges Network. Een platform om studenten met een biculturele achtergrond kennis te laten maken met de commerciële advocatuur omdat studenten met een biculturele achtergrond vaak enige afstand ervaren tot de commerciële advocatuur. 

Naast het diversiteitsbeleid is ook een ander belangrijk beleidsdocument tot stand gebracht. Er was dringend behoefte aan een privacybeleid vanuit Phaedrus. Om aan deze behoefte te voldoen heeft Phaedrus een privacy statement opgesteld. Met dit privacy statement hoopt Phaedrus duidelijkheid te geven over de verwerking van de persoonsgegevens van de leden.

Met de afronding van de beleidsmatige kwesties waren we toegekomen aan de stemmingen die tijdens deze ALV zouden plaatsvinden. Er werd ingestemd met een aantal statutenwijzigingen maar omdat het vereiste quorum van tweederde van alle leden niet aanwezig was, konden de statutenwijzigingen nog niet definitief ingestemd worden. Bij de volgende stemming vervalt het quorumvereiste. Het bestuur gaf aan dat binnen afzienbare tijd een nieuwe ALV zou volgen om definitief over de wijzigingen te stemmen. Tot slot was het tijd om bestuur VI te bedanken voor hun inzet in het verenigingsjaar 2020-2021 en décharge te verlenen. Uiteraard werd unaniem ingestemd met de décharge van bestuur VI.

Een ALV als nooit tevoren waar een heleboel is besproken. Bestuur VII gaat na de moeilijke coronajaren dan ook weer met veel enthousiasme te werk aan de toekomst van onze prachtige vereniging!

 

Bestuur VII

 

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen

Onze sponsoren