Nieuws

ALV 14 juni 2022: Wisseling van de Wacht

Dinsdag 14 juni jl. was een heuglijke dag, het VIIe Bestuur werd afgewisseld door het VIIIe Bestuur!

Vanwege drukte rondom de finale van de Amsterdam Law Trials en het Lustrum vond de ALV online plaats, maar dit mocht de pret niet drukken. Het oude en nieuwe Bestuur waren wel samengekomen om deze gelegenheid te vieren en ook online was een behoorlijk aantal leden van de partij. Tijdens de ALV stond los van het Kandidaatsbestuur, thans het VIIIe Bestuur, ook de bespreking van het afgelopen jaar en de instemming van de Kascommissie op het programma. Ruben Peetam (Jaar '21) deelde daarbij enkele scherpe inzichten om mee te nemen richting het volgende jaar.

Het VIIe Bestuur bedankte alle leden en in het bijzonder de ondersteunende commissies voor hun enthousiasme in het afgelopen jaar. Zij vertelden dat ze intens genoten van alle activiteiten met iedereen en gaven ook aan dat ze een heel bijzonder jaar met elkaar hebben doorgemaakt. 

Het VIIIe Bestuur gaf aan met veel passie en enthousiasme in het nieuwe verenigingsjaar aan de slag te gaan. Alle bestuursleden deden kort hun eigen zegje waarna zij unaniem ingestemd werden. Bestuur VII heeft al het vertrouwen dat Bestuur VIII het fantastisch gaat doen. 

Tot slot werden Tess Schuddeboom (Jaar '19) en Quiryn Rook (Jaar '19) ingestemd als Kascommissie om de jaarrekening te controleren. Hiermee eindigde de ALV want bij de rondvraag waren geen verdere vragen. 

Het VIIe Bestuur zal jullie allen weer zien bij het Lustrumfeest "Boatchella", maak je klaar voor het grootste Phaedrus feest ooit!

 

Het VIIe Bestuur

 

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen

Onze sponsoren