Oud-RvT-Leden

Oud-leden van de Raad van Toezicht


Oud-RvT-leden zijnde Oud-bestuurders der Juridische Honoursvereniging Phaedrus

Dhr. mr. J.Y. (Joaquim) Roodheuvel

Mede-oprichter J.H.V. Phaedrus & e.t. Voorzitter

Lid van de RvT: 2018 - 2021

Mevr. mr. F.C.W. (Floor) Wijffels

Mede-oprichtster J.H.V. Phaedrus & e.t. Commissaris Externe Betrekkingen

Lid van de RvT: 2018 - 2021


Oud-RvT-leden zijnde (Oud-)bestuurders van het Amsterdam Honours College of Law

Dhr. prof. dr. mr. J.E. (Jonathan) Soeharno

Directeur van het Amsterdam Honours College of Law 2015 - 2021

Lid van de RvT: 2015 - 2021


Mevr. mr. E.F. (Eva) Grosheide

Coördinator van het Amsterdam Honours College of Law 2017 - 2021

Lid van de RvT: 2015 - 2017

Mevr. drs. S.A.T.M. (Sophie) Noorlander-de Gouw

Coördinator van het Amsterdam Honours College of Law 2017 - 2021

Lid van de RvT: 2017 - 2021


Mevr. drs. K.S. (Karlijn) Laman

Coördinator van het Amsterdam Honours College of Law 2021 - 2022

Lid van de RvT: 2021 - 2022

Onze sponsoren